Ołtaszyn
Strona Główna     /     Forum     /     Galeria     /     Kontakt
Twoja dzielnica - oltaszyn.pl

Walka z azbestem…

Październik 25th, 2010

Jest to skierowane do osób fizycznych, które mają obowiązek dokonania inwentaryzacji azbestu poprzez sporządzenie spisu z natury oraz przedłożenia Prezydentowi Miasta. Jest opracowany wzór INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA. Druk ten dostępny jest w radzie osiedla. W następnej kolejności zamieścimy go także na naszej stronie internetowej.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 paździenika 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (DZ U NR 192 poz 1876 ze zmianami).

Ogłoszenie wywieszone jest także na tablicach ogłoszeniowych osiedla.

   
wrocaw-logo
logo_zielone2012